Norsk Elghund Grå

Luk Norsk Elghund Grå

Luk Råd og vejledning

Elghunden Emil

Luk Udstillingskritikker 2013

Luk Udstillingskritikker 2014

Aktivitets Kalender
Besøgende

 76656 besøgende

 1 besøgende online

Kontakt

Michael Krog

Mob. 71 71 71 79

krog@oncable.dk

Webmaster - Infos
Norsk Elghund Grå - Sporreglement Vildtspor

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Vildtsporprøveregler

 

§ 1 Prøvernes formål

§ 2 Hvem kan afholde prøver

§ 3 Sporenes opbygning

- stk. 1 – generelle bestemmelser

- stk. 2 – vildtspor I

- stk. 3 – vildtspor II

- stk. 4 – vildtspor III

§ 4 Dommere

§ 5 Bedømmelsen

 

 

§ 1 Prøvernes formål

Stk. 1 Fremme interessen for sporarbejde.

Stk. 2 Tjene avlsarbejdet ved at finde frem til hunde med gode egenskaber til sporarbejde.

Stk. 3 Afprøve hundene under naturtro forhold.

Stk. 4 Prøverne er først og fremmest anlægs- og kvalitetsprøver

 

§ 2 Hvem kan afholde prøver

Sporprøverne kan kun afholdes af Spidshundeklubben.

 

§ 3 Sporenes opbygning

Stk. 1

Sporet udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog

således, at dommeren hele tiden har overblik. En del af sporet kan følge en veksel, og hele

sporets opbygning skal i videst mulige omfang nærme sig praktisk eftersøgning. Sporene

udlægges mindst 3 timer før hunden starter (ved Klasse III 20 timer før) over 600 m med 250

ml vildtblod med dråbeudlægning. Sårleje laves ca. 150 m før sporets afslutning.

Sporene afsluttes med et skind eller klovbærende vildt. Dommeren bør normalt deltage i

udlægningen af sporene og giver skriftlig kritik af hundenes arbejde ved prøvens afslutning.

 

Stk. 2

På vildtspor I (600 m) skal der være 3 vinkelrette knæk, ophold på 10 m uden blod samt

sårleje, som markeres ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss.

Anskudssted markeres ved afsætning af rigeligt schweiss og sporets retning anvises.

 

Stk. 3

På vildtspor II (600 m) skal der være 4 vinkelrette knæk, 2 x ophold på 10 m uden blod samt

sårleje, som markeres ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss. Første

ophold umiddelbart efter første knæk (ca. 2 m). I forbindelse med sidste knæk, hvor det er

naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 15 m. Blodudlæggeren lægger blod i

begge retninger i forbindelse med tilbagegangen og støder til stifinder (der bliver stående) i

knækket. Anskudssted markeres ved afsætning af rigeligt schweiss og sporets retning

anvises

 

Stk. 4

På vildtspor III (600 m) skal der være 4 vinkelrette knæk, 2 x ophold på 10 m uden blod samt

sårleje, som markeres ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss. Første

ophold umiddelbart efter første knæk (ca. 2 m). I forbindelse med sidste knæk, hvor det er

naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 15 m. Blodudlæggeren lægger blod i

begge retninger i forbindelse med tilbagegangen og støder til stifinder (der bliver stående) i

knækket. Startstedet markeres ikke; men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. ved

afmærkning.

 

Udlægning

Der skal anvendes 250 ml vildblod til udlægning af sporet.

 

§ 4 Dommere

Spidshundeklubben kan anvende dommere fra spidshundeklubben, gravhundeklubben eller

schweiss-dommere.

 

§ 5 Bedømmelsen

Prøven gradueres i 1., 2. og 3. præmie samt ingen præmiering - 0.

Ved 1., 2. og 3. præmie uddeles diplom med angivelse af præmieringsgrad.

 

1. Præmie:

En hund, der energisk, vedvarende og i passende tempo følger sporet og selvstændigt

udreder eventuelle tab.

 

2. Præmie:

En hund, der ikke i tilstrækkelig grad kan honorere ovenstående krav, og som evt. behøver

hjælp fra dommeren én gang for at fuldføre sporet.

 

3. Præmie:

En hund, der viser en meget usikker/ukoncentreret præstation, men som alligevel viser, at

den er i besiddelse af de ønskværdige evner/egenskaber. For at fuldføre sporet, må den højst

have modtaget hjælp fra dommeren to gange.

 

0. Præmie:

En hund, der på dagen er for usikker/ukoncentreret og ikke er i stand til, at følge eller fuldføre

sporet uden yderligere hjælp fra dommeren.

 

Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som

helst tidspunkt standses af dommeren.

Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje-evne og -

lyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at

dommeren kan følge med uden at løbe.

Det er tilladt at lægge hunden af, således at føreren kan søge efter schweiss (blod), men

gøres dette for ofte kan hunden trækkes en præmiegrad. Det er tilladt at søge frem og tilbage

på sporet samt at ringe. Hunden skal tydeligt markere vildtdelen ved sporets slutning.

Såfremt hunden går af sporet, men stadig arbejder, griber dommeren først ind, når hunden

har fjernet sig ca. 50 meter fra sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og ved vildtspor I

& II anvises sporet. På vildtspor III skal hund og fører selvstændigt udrede sporet til dyret og

skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre

opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene ”du har tab”), og først når

hunden er ca. 50 meter fra sporet.

Når hunden har tab af sporet skal dommeren først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er

på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at

hunden selv søger tilbage.

Dommerindgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje

gang standses afprøvningen.

Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens

dommeren skønner over, hvorledes førerindgriben skal bedømmes, dog således at

overdreven førerindgriben regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at

hunden trækkes en præmiegrad.

Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være

opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer

et knæk.

Ved bedømmelse af hunden trækkes der ikke en præmiegrad, hvis hunden skærer et knæk.

Det er tilladt hunden, at finde sporet igen både ved rundering og tilbagesøgning på begge

sider af sporet,

Tilskuere kan efter dommerens og hundeførerens tilladelse følge prøven, dog således, at

bedømmelsen ikke på nogen måde påvirkes.

Dansk Sporchampionat på vildtspor, DKSCHV, kan opnås ved 1.pr. på Klasse I, II og III

prøven under mindst 2 forskellige dommere samt mindst 2. pr. på en FCI anekendt udstilling.


Af dato : 27/07/2013 @ 10h09
Sidst opdateret : 27/07/2013 @ 10h26
Kategori : Norsk Elghund Grå
siden læst 3081 gange


Udskriv siden Udskriv siden


Reaktioner på denne artikel

Ingen har kommenteret endnu.
Bliv den første til at gøre det!


^ Top ^